WYNAJEM ŻURAWI

Sprawdź na jakie usługi możesz liczyć przy wynajmie żurawia

MONTAŻ / DEMONTAŻ

Montaż żurawia,

To nic innego jak złożenie elementów konstrukcji żurawia w całość zgodnie z konfiguracją wymaganą w danej lokalizacji. Żurawie wieżowe mogą być konfigurowane zgodnie z potrzebą użytkownika dopasowując wysokość podnoszenia jak i promień wysięgu tak, aby wykonywać najefektywniej zadania budowy.

Montaż żurawi górnoobrotowych najczęściej jest wykonywany z pomocą żurawia samojezdnego, co oznacza konieczność przygotowania placu budowy pod jego ustawienie, a także dojazd transportów z elementami. Dodatkowo należy założyć miejsce, gdzie poszczególne elementy będą montowane. Pojawiają się też możliwości montażu żurawia wieżowego z wykorzystaniem już stojących żurawi wieżowych, jeśli znajdują się w odpowiedniej lokalizacji i moją zdolności udźwigowe.

Wyjątkiem są żurawie dolnoobrotowe, które mają możliwość samowznoszenia, bez wykorzystania żurawi pomocniczych. Wtedy wymagana jest tylko możliwość wjazdu na posadowienie żurawiem na osiach transportowych. Po każdym montażu zespół monterów sporządza dokumentację uzupełniającą, potwierdzającą poprawność montażu i sprawność żurawia oraz wykonuje pomiary elektryczne.

Demontaż żurawia,

To proces odwrotny do montażu. Tu też wymagane jest miejsce dla sprzętu pomocniczego (żurawia samojezdnego i transportów).

LOGISTYKA

Jednym z zadań w trakcie montażu czy też demontażu żurawia wieżowego jest transport elementów. Nasz dział logistyki codziennie działa nad przygotowaniem i organizacją transportu oraz przeładunkiem elementów żurawia wieżowego na naszej bazie. Przygotowywanie listy elementów, selekcja elementów, sprawdzanie stanu technicznego czy też przeładunki to codzienność w naszej pracy.  

Załadunek elementów na naczepy wymaga znajomości każdego elementu ze specyfiką jego budowy tak, aby móc je prawidłowo rozmieścić mając na uwadze ekonomikę transportu jak i jego bezpieczeństwo. 

Do transportu wykorzystujemy zarówno naczepy typu platforma jak i firana czy plandeka.  

Priorytetem w naszej pracy jest elastyczność w działaniu i szybkość wykonania transportu.

BADANIA UDT

Badanie UDT żurawia jest wypełnieniem wymagań Ustawy o Dozorze Technicznym. Żurawie wieżowe to urządzenia podlegające kontroli jednostek dozoru technicznego. Każde urządzenie musi być dopuszczone do eksploatacji i posiadać pozytywną Decyzję. Badania żurawi wymagane są zgodnie z Rozporządzeniem z 2018 r, tj co 1 rok, a także po każdej zmianie lokalizacji. Żurawie dolnoobrotowe samomontujące badane są tylko co rok, co oznacza, że mogą zmieniać lokalizację wielokrotnie w trakcie trwania ważności Decyzji.

Uzyskanie pozytywnej decyzji jest potwierdzeniem, że urządzenie zostało zmontowane zgodnie z dokumentacją DTR, oraz jest sprawne i gotowe do eksploatacji. W badaniu każdorazowo uczestniczy konserwator z odpowiednimi uprawnieniami, operator żurawia oraz inspektor UDT.

OBSŁUGA OPERATORSKA

Żuraw wieżowy jest jadą z największych maszyn obsługujących plac budowy. Odpowiednia i wykwalifikowana obsługa operatorska jest niezbędna do bezpiecznej realizacji transportu pionowego za pomocą żurawia.

Do podstawowych zadań obsługi żurawia wieżowego należy: kontrolowanie, podnoszenie i przemieszczanie ładunków, zapewnienie stałej współpracy z hakowymi, sygnalistami oraz innym operatorami pracującymi w strefie kolizyjnej pracy.

Operator jest również kluczową osobą podczas codziennej oceny stanu technicznego żurawia. Przed podjęciem pracy operator dokonuje podstawowego sprawdzenia konstrukcji żurawia. Sprawdzane są również łączniki krańcowe mechanizmów ruchu oraz ograniczniki udźwigu. Każda najmniejsza zauważona nieprawidłowość w działaniu żurawia wymaga interwencji konserwatora oraz naprawy.

Operatorzy przed przystąpieniem do pracy przechodzą szczegółową weryfikację umiejętności z obsługi maszyny jak i znajomości przepisów. 

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY?

DOŚWIADCZENIE

Nasi operatorzy z wieloletnim doświadczeniem mogą zagwarantować bezpieczną i wydajną pracę żurawia.

UPRAWNIENIA

Wszyscy nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia i badania do wykonywania pracy w zakresie obsługi żurawi.

CIĄGŁOŚĆ PRACY

W przypadkach losowych jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie zapewnić zastępstwo operatora, co wyklucza przerwy w pracy.

NAPRAWY

Każdy żuraw przed wysyłką na budowę jest dokładnie sprawdzany, aby wyeliminować ewentualne usterki i zapewnić bezawaryjną pracę w trakcie całego kontraktu. Nasi doświadczeni serwisanci poprzez okresowe przeglądy i konserwacje zapewniają ciągłość pracy żurawi na budowach. Wykryte usterki usuwamy własnymi siłami bez zbędnej zwłoki.

Jesteśmy przygotowani do wykonania napraw bezpośrednio na placu budowy oraz w naszej hali warsztatowej. Przystępując do naprawy dokładamy wszelkich starań aby minimalizować okres przestoju żurawia. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy w zakresie żurawi wieżowych możemy zdiagnozować i usunąć usterki występujące podczas eksploatacji żurawi.

Jesteś zainteresowany? Wypełnij formularz poniżej

Skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy ofertę